Aktualności

Wrzesień 2020
Nabycie nieruchomości

W celu realizacji projektu, firma Wira Radosław Witek  we wrześniu 2020 roku nabyła nieruchomość na której powstanie nowy zakład produkcyjny wraz z częścią biurową i zapleczem socjalnym.

Posesja, zlokalizowana jest w miejscowości Iskrzynia i składa się z trzech połączonych działek o łącznej powierzchni 1,49 ha. Przedmiotowa działka jest terenem prostym, o kształcie prostokąta, wolnym od zabudowy. Nieruchomość ta w całości zostanie przeznaczona do realizacji projektu na cele wzniesienia budynku zakładu produkcyjnego, w którym zostaną zlokalizowane maszyny i urządzenia umożliwiające zastosowanie nowego typu opakowań. W wyniku realizacji projektu planowane jest przeniesienie części działalności związanej z produkcją części własnych wyrobów oferowanych pod marką VIVIO do nowej lokalizacji oraz pozostawienie części pozaprojektowej w obecnej siedzibie firmy.

20 maj 2022
Rozpoczęcie projektu

 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zastosowanie w działalności produkcyjnej firmy WIRA biodegradowalnych opakowań celem zwiększenia konkurencyjności przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku”

Czerwiec 2022
Tablica informacyjna

Po otrzymaniu dofinansowania firma Wira Radosław Witek przygotowała tablicę informacyjną, która została umieszczona w  miejscu planowanej inwestycji. Tablica  zawiera tytuł projektu oraz  wartość inwestycji i dofinansowania. Dzięki temu, lokalna społeczność będzie miała szansę  zapoznać się z działaniami, które w najbliższym czasie zostaną podjęte na  wskazanej nieruchomości.

18 listopad 2022
Konferencja otwarcia projektu

18 listopada 2022 w siedzibie firmy odbyła się konferencja otwarcia projektu. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy firmy oraz zaproszeni goście. Na konferencji została zaprezentowana  prezentacja obejmującą informacje o planowanym zakresie projektu, którą przedstawił pełnomocnik firmy, Szymon Chrobak. Podczas wydarzenia, przedstawione zostały także zdjęcia i materiały dotyczące obecnego sposobu pakowania produktów, celem podkreślenia spodziewanych efektów realizacji inwestycji. Dodatkowo na konferencji zaprezentowana została wizualizacja nowych opakowań i biodegradowalne materiały które posłużą w przyszłości do produkcji.

Na wydarzenie zostały przygotowane ulotki informacyjne oraz próbki produktów. Zaproszeni goście mogli spędzić miło czas, degustując podczas konferencji przekąski marki Vivio.