Aktualności

Wrzesień 2020
Nabycie nieruchomości

W celu realizacji projektu, firma Wira Radosław Witek  we wrześniu 2020 roku nabyła nieruchomość na której powstanie nowy zakład produkcyjny wraz z częścią biurową i zapleczem socjalnym.

Posesja, zlokalizowana jest w miejscowości Iskrzynia i składa się z trzech połączonych działek o łącznej powierzchni 1,49 ha. Przedmiotowa działka jest terenem prostym, o kształcie prostokąta, wolnym od zabudowy. Nieruchomość ta w całości zostanie przeznaczona do realizacji projektu na cele wzniesienia budynku zakładu produkcyjnego, w którym zostaną zlokalizowane maszyny i urządzenia umożliwiające zastosowanie nowego typu opakowań. W wyniku realizacji projektu planowane jest przeniesienie części działalności związanej z produkcją części własnych wyrobów oferowanych pod marką VIVIO do nowej lokalizacji oraz pozostawienie części pozaprojektowej w obecnej siedzibie firmy.

20 maj 2022
Rozpoczęcie projektu

 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zastosowanie w działalności produkcyjnej firmy WIRA biodegradowalnych opakowań celem zwiększenia konkurencyjności przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku”

Czerwiec 2022
Tablica informacyjna

Po otrzymaniu dofinansowania firma Wira Radosław Witek przygotowała tablicę informacyjną, która została umieszczona w  miejscu planowanej inwestycji. Tablica  zawiera tytuł projektu oraz  wartość inwestycji i dofinansowania. Dzięki temu, lokalna społeczność będzie miała szansę  zapoznać się z działaniami, które w najbliższym czasie zostaną podjęte na  wskazanej nieruchomości.

18 listopad 2022
Konferencja otwarcia projektu

18 listopada 2022 w siedzibie firmy odbyła się konferencja otwarcia projektu. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy firmy oraz zaproszeni goście. Na konferencji została zaprezentowana  prezentacja obejmującą informacje o planowanym zakresie projektu, którą przedstawił pełnomocnik firmy, Szymon Chrobak. Podczas wydarzenia, przedstawione zostały także zdjęcia i materiały dotyczące obecnego sposobu pakowania produktów, celem podkreślenia spodziewanych efektów realizacji inwestycji. Dodatkowo na konferencji zaprezentowana została wizualizacja nowych opakowań i biodegradowalne materiały które posłużą w przyszłości do produkcji.

Na wydarzenie zostały przygotowane ulotki informacyjne oraz próbki produktów. Zaproszeni goście mogli spędzić miło czas, degustując podczas konferencji przekąski marki Vivio.

23 styczeń 2023
Artykuły w prasie

Zgodnie ze strategią komunikacyjną firma Wira Radosław Witek dokłada wszelkich starań i wykorzystuje różne sposoby informowania swoich Interesariuszy o realizowanym projekcie z dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020.

23 stycznia na łamach portalu super nowości 24 (https://archiwum.supernowosci24.pl/vivio-wprowadzi-biodegradowalne-opakowania/) opublikowany został artykuł o planowanym przedsięwzięciu, natomiast 26 stycznia 2023 roku artykuł pojawił się również w  dwutygodniku czasopisma KrosnoSfera.

2 październik 2023
Wybór wykonawcy i rozpoczęcie budowy zakładu

Początkiem października  rozstrzygnięta została niewiadoma związana z wyborem oficjalnego wykonawcy zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, będąca głównym przedmiotem dofinansowania.

W przetargu wzięły udział 3 firmy, które przygotowały  personalizowane oferty.

 Zwyciężała najlepsza oferta firma Besta z Rzeszowa.

Roboty budowlane będą obejmowały:

-wytyczenie budynku;

-wziesienie fundamentów, wywóz humusu i ziemii;

-wybudowanie stanu surowego otwartego i zamkniętego;

-wykonanie posadzek.

Aktualnie w miejscu budowy rozpoczęto prace ziemne i sukcesywnie będą realizowane kolejne etapy.

Wrzesień 2020
Nabycie nieruchomości

W celu realizacji projektu, firma Wira Radosław Witek  we wrześniu 2020 roku nabyła nieruchomość na której powstanie nowy zakład produkcyjny wraz z częścią biurową i zapleczem socjalnym.

Posesja, zlokalizowana jest w miejscowości Iskrzynia i składa się z trzech połączonych działek o łącznej powierzchni 1,49 ha. Przedmiotowa działka jest terenem prostym, o kształcie prostokąta, wolnym od zabudowy. Nieruchomość ta w całości zostanie przeznaczona do realizacji projektu na cele wzniesienia budynku zakładu produkcyjnego, w którym zostaną zlokalizowane maszyny i urządzenia umożliwiające zastosowanie nowego typu opakowań. W wyniku realizacji projektu planowane jest przeniesienie części działalności związanej z produkcją części własnych wyrobów oferowanych pod marką VIVIO do nowej lokalizacji oraz pozostawienie części pozaprojektowej w obecnej siedzibie firmy.

20 maj 2022
Rozpoczęcie projektu

 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zastosowanie w działalności produkcyjnej firmy WIRA biodegradowalnych opakowań celem zwiększenia konkurencyjności przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku”

Czerwiec 2022
Tablica informacyjna

Po otrzymaniu dofinansowania firma Wira Radosław Witek przygotowała tablicę informacyjną, która została umieszczona w  miejscu planowanej inwestycji. Tablica  zawiera tytuł projektu oraz  wartość inwestycji i dofinansowania. Dzięki temu, lokalna społeczność będzie miała szansę  zapoznać się z działaniami, które w najbliższym czasie zostaną podjęte na  wskazanej nieruchomości.

18 listopad 2022
Konferencja otwarcia projektu

18 listopada 2022 w siedzibie firmy odbyła się konferencja otwarcia projektu. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy firmy oraz zaproszeni goście. Na konferencji została zaprezentowana  prezentacja obejmującą informacje o planowanym zakresie projektu, którą przedstawił pełnomocnik firmy, Szymon Chrobak. Podczas wydarzenia, przedstawione zostały także zdjęcia i materiały dotyczące obecnego sposobu pakowania produktów, celem podkreślenia spodziewanych efektów realizacji inwestycji. Dodatkowo na konferencji zaprezentowana została wizualizacja nowych opakowań i biodegradowalne materiały które posłużą w przyszłości do produkcji.

Na wydarzenie zostały przygotowane ulotki informacyjne oraz próbki produktów. Zaproszeni goście mogli spędzić miło czas, degustując podczas konferencji przekąski marki Vivio.

23 styczeń 2023
Artykuły w prasie

Zgodnie ze strategią komunikacyjną firma Wira Radosław Witek dokłada wszelkich starań i wykorzystuje różne sposoby informowania swoich Interesariuszy o realizowanym projekcie z dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020.

23 stycznia na łamach portalu super nowości 24 (https://archiwum.supernowosci24.pl/vivio-wprowadzi-biodegradowalne-opakowania/) opublikowany został artykuł o planowanym przedsięwzięciu, natomiast 26 stycznia 2023 roku artykuł pojawił się również w  dwutygodniku czasopisma KrosnoSfera.

2 październik 2023
Wybór wykonawcy i rozpoczęcie budowy zakładu

Początkiem października  rozstrzygnięta została niewiadoma związana z wyborem oficjalnego wykonawcy zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, będąca głównym przedmiotem dofinansowania.

W przetargu wzięły udział 3 firmy, które przygotowały  personalizowane oferty.

 Zwyciężała najlepsza oferta firma Besta z Rzeszowa.

Roboty budowlane będą obejmowały:

-wytyczenie budynku;

-wziesienie fundamentów, wywóz humusu i ziemii;

-wybudowanie stanu surowego otwartego i zamkniętego;

-wykonanie posadzek.

Aktualnie w miejscu budowy rozpoczęto prace ziemne i sukcesywnie będą realizowane kolejne etapy.

March 30
Sub Label
Add Title Here
Add Title Here
Add Description Here
Wrzesień 2020
Nabycie nieruchomości

W celu realizacji projektu, firma Wira Radosław Witek  we wrześniu 2020 roku nabyła nieruchomość na której powstanie nowy zakład produkcyjny wraz z częścią biurową i zapleczem socjalnym.

Posesja, zlokalizowana jest w miejscowości Iskrzynia i składa się z trzech połączonych działek o łącznej powierzchni 1,49 ha. Przedmiotowa działka jest terenem prostym, o kształcie prostokąta, wolnym od zabudowy. Nieruchomość ta w całości zostanie przeznaczona do realizacji projektu na cele wzniesienia budynku zakładu produkcyjnego, w którym zostaną zlokalizowane maszyny i urządzenia umożliwiające zastosowanie nowego typu opakowań. W wyniku realizacji projektu planowane jest przeniesienie części działalności związanej z produkcją części własnych wyrobów oferowanych pod marką VIVIO do nowej lokalizacji oraz pozostawienie części pozaprojektowej w obecnej siedzibie firmy.

20 maj 2022
Rozpoczęcie projektu

 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zastosowanie w działalności produkcyjnej firmy WIRA biodegradowalnych opakowań celem zwiększenia konkurencyjności przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku”

Czerwiec 2022
Tablica informacyjna

Po otrzymaniu dofinansowania firma Wira Radosław Witek przygotowała tablicę informacyjną, która została umieszczona w  miejscu planowanej inwestycji. Tablica  zawiera tytuł projektu oraz  wartość inwestycji i dofinansowania. Dzięki temu, lokalna społeczność będzie miała szansę  zapoznać się z działaniami, które w najbliższym czasie zostaną podjęte na  wskazanej nieruchomości.

18 listopad 2022
Konferencja otwarcia projektu

18 listopada 2022 w siedzibie firmy odbyła się konferencja otwarcia projektu. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy firmy oraz zaproszeni goście. Na konferencji została zaprezentowana  prezentacja obejmującą informacje o planowanym zakresie projektu, którą przedstawił pełnomocnik firmy, Szymon Chrobak. Podczas wydarzenia, przedstawione zostały także zdjęcia i materiały dotyczące obecnego sposobu pakowania produktów, celem podkreślenia spodziewanych efektów realizacji inwestycji. Dodatkowo na konferencji zaprezentowana została wizualizacja nowych opakowań i biodegradowalne materiały które posłużą w przyszłości do produkcji.

Na wydarzenie zostały przygotowane ulotki informacyjne oraz próbki produktów. Zaproszeni goście mogli spędzić miło czas, degustując podczas konferencji przekąski marki Vivio.

23 styczeń 2023
Artykuły w prasie

Zgodnie ze strategią komunikacyjną firma Wira Radosław Witek dokłada wszelkich starań i wykorzystuje różne sposoby informowania swoich Interesariuszy o realizowanym projekcie z dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020.

23 stycznia na łamach portalu super nowości 24 (https://archiwum.supernowosci24.pl/vivio-wprowadzi-biodegradowalne-opakowania/) opublikowany został artykuł o planowanym przedsięwzięciu, natomiast 26 stycznia 2023 roku artykuł pojawił się również w  dwutygodniku czasopisma KrosnoSfera.

2 październik 2023
Wybór wykonawcy i rozpoczęcie budowy zakładu

Początkiem października  rozstrzygnięta została niewiadoma związana z wyborem oficjalnego wykonawcy zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, będąca głównym przedmiotem dofinansowania.

W przetargu wzięły udział 3 firmy, które przygotowały  personalizowane oferty.

 Zwyciężała najlepsza oferta firma Besta z Rzeszowa.

Roboty budowlane będą obejmowały:

-wytyczenie budynku;

-wziesienie fundamentów, wywóz humusu i ziemii;

-wybudowanie stanu surowego otwartego i zamkniętego;

-wykonanie posadzek.

Aktualnie w miejscu budowy rozpoczęto prace ziemne i sukcesywnie będą realizowane kolejne etapy.

Wrzesień 2020
Nabycie nieruchomości

W celu realizacji projektu, firma Wira Radosław Witek  we wrześniu 2020 roku nabyła nieruchomość na której powstanie nowy zakład produkcyjny wraz z częścią biurową i zapleczem socjalnym.

Posesja, zlokalizowana jest w miejscowości Iskrzynia i składa się z trzech połączonych działek o łącznej powierzchni 1,49 ha. Przedmiotowa działka jest terenem prostym, o kształcie prostokąta, wolnym od zabudowy. Nieruchomość ta w całości zostanie przeznaczona do realizacji projektu na cele wzniesienia budynku zakładu produkcyjnego, w którym zostaną zlokalizowane maszyny i urządzenia umożliwiające zastosowanie nowego typu opakowań. W wyniku realizacji projektu planowane jest przeniesienie części działalności związanej z produkcją części własnych wyrobów oferowanych pod marką VIVIO do nowej lokalizacji oraz pozostawienie części pozaprojektowej w obecnej siedzibie firmy.

20 maj 2022
Rozpoczęcie projektu

 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zastosowanie w działalności produkcyjnej firmy WIRA biodegradowalnych opakowań celem zwiększenia konkurencyjności przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku”

Czerwiec 2022
Tablica informacyjna

Po otrzymaniu dofinansowania firma Wira Radosław Witek przygotowała tablicę informacyjną, która została umieszczona w  miejscu planowanej inwestycji. Tablica  zawiera tytuł projektu oraz  wartość inwestycji i dofinansowania. Dzięki temu, lokalna społeczność będzie miała szansę  zapoznać się z działaniami, które w najbliższym czasie zostaną podjęte na  wskazanej nieruchomości.

18 listopad 2022
Konferencja otwarcia projektu

18 listopada 2022 w siedzibie firmy odbyła się konferencja otwarcia projektu. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy firmy oraz zaproszeni goście. Na konferencji została zaprezentowana  prezentacja obejmującą informacje o planowanym zakresie projektu, którą przedstawił pełnomocnik firmy, Szymon Chrobak. Podczas wydarzenia, przedstawione zostały także zdjęcia i materiały dotyczące obecnego sposobu pakowania produktów, celem podkreślenia spodziewanych efektów realizacji inwestycji. Dodatkowo na konferencji zaprezentowana została wizualizacja nowych opakowań i biodegradowalne materiały które posłużą w przyszłości do produkcji.

Na wydarzenie zostały przygotowane ulotki informacyjne oraz próbki produktów. Zaproszeni goście mogli spędzić miło czas, degustując podczas konferencji przekąski marki Vivio.

23 styczeń 2023
Artykuły w prasie

Zgodnie ze strategią komunikacyjną firma Wira Radosław Witek dokłada wszelkich starań i wykorzystuje różne sposoby informowania swoich Interesariuszy o realizowanym projekcie z dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020.

23 stycznia na łamach portalu super nowości 24 (https://archiwum.supernowosci24.pl/vivio-wprowadzi-biodegradowalne-opakowania/) opublikowany został artykuł o planowanym przedsięwzięciu, natomiast 26 stycznia 2023 roku  w lokalnym  czasopiśmie Krosnosfera.

2 październik 2023
Wybór wykonawcy i rozpoczęcie budowy zakładu

Początkiem października  rozstrzygnięta została niewiadoma związana z wyborem oficjalnego wykonawcy zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, będąca głównym przedmiotem dofinansowania.

W przetargu wzięły udział 3 firmy, które przygotowały  personalizowane oferty.

 Zwyciężyła najlepsza oferta firma Besta z Rzeszowa.

Roboty budowlane będą obejmowały:

-wytyczenie budynku;

-wzniesienie fundamentów, wywóz humusu i ziemii;

-wybudowanie stanu surowego otwartego i zamkniętego;

-wykonanie posadzek.

Aktualnie w miejscu budowy rozpoczęto prace ziemne i sukcesywnie będą realizowane kolejne etapy.

15 listopad 2023
Konferencja półmetkowa projektu

W związku z realizacją projektu oraz otrzymaniem dofinansowania z  Funduszy Norweskich 15 listopada 2023 w siedzibie firmy odbyła się konferencja półmetkowa projektu.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy firmy oraz zaproszeni goście. Na konferencji została zaprezentowana  prezentacja obejmującą informacje o  planowanym zakresie projektu pt. :„Zastosowanie w działalności produkcyjnej firmy WIRA biodegradowalnych opakowań celem zwiększenia konkurencyjności przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku”,  którą przedstawił pełnomocnik firmy, Szymon Chrobak.

Dodatkowo omówiono zakres zrealizowanych prac i osiągniętych kamieni milowych. Podczas wydarzenia, przedstawione zostały zdjęcia obrazujące planowaną linię technologiczną, celem podkreślenia spodziewanych efektów realizacji inwestycji. Ponadto zaprezentowana została wizualizacja nowych opakowań i  biodegradowalne materiały które w przyszłości zostaną użyte do produkcji.

Dzięki przygotowanej na tę okoliczność ulotce informacyjnej, uczestnicy wydarzenia, mogli zapoznać się bezpośrednio ze szczegółami projektu.

Podczas wydarzenia była również okazja do degustacji oferowanych przez firmę produktów.

Dziękujemy wszystkim obecnym,  za poświęcony czas i udział w konferencji półmetkowej realizowanego projektu.

 

Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy.

 

Więcej informacji o Funduszach Norweskich można znaleźć na stronie www.norwaygrants.pl

 

Listopad 2023
Trwa budowa zakładu produkcyjnego

Po wstępnym przygotowaniu terenu pod budowę  i wykonaniu prac ziemnych, inwestycja wkracza w kolejny etap realizacji.

 

Zostały wzniesione fundamenty oraz ogólna bryła zaplecza biurowego zakładu, która powoli zarysowuje docelowy wygląd budynku. 

Grudzień 2023
Kolejny etap prac budowlanych

Prace budowlane związane z realizacją projektu nabierają tempa.   W części biurowej zabetonowano podciągi i wieńce stropu nad I piętrem, ułożono strop z płyt
prefabrykowanych i zaspoinowano łączenia płyt. Wykonano klatkę schodową żelbetową, a  także zaformowano i zazbrojono wieńce stropu Ponadto wymurowano wraz z betonowaniem rdzeni ścianę oddzielenia pożarowego do poziomu
stropu nad I piętrem. Na terenie hali wykonano montaż słupów i dźwigarów hali. W grudniu kontynuowano również  prace przy podbudowie drogi i placu oraz wykonany został  drenaż warstwy
podbudowy dróg i placów. Kontynuowano wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz przyłącz wraz zewnętrzną siecią
wodociągową.

Styczeń 2024
Aktualizacja postępów prac

Nowy zakład produkcyjny nabiera wyglądu. W części biurowej zakończono prace murowe i żelbetowe przy konstrukcji budynku – wykonano attykę oraz
ścianę oddzielenia pożarowego ponad stropodachem.
Wykonano obudowę ścian budynku płytami warstwowymi w zakresie ~80%.
Wykonano izolację stropodachu papą oraz ułożono izolację termiczną z wełny
mineralnej. Ponadto wykonano pokrycie dachu membraną PCV wraz z odpływami.
W obszarze hali
zamontowano obudowę ścian podłużnych z płyt warstwowych. Rozpoczęto także montaż
blachy fałdowej, nośnej dachu.

Luty 2024
Najnowsze aktualności z budowy

W części biurowej zakończono pokrycie dachowe wraz z obróbkami i odpływami.
Zrealizowano prace przy obudowie ścian budynku płytami warstwowymi.
Zamontowano także stolarkę okienna zewnętrzną z aluminium i PCV oraz stolarkę aluminiową
p.poż., a także drzwi aluminiowe.
Wykonano instalacje elektryczne w zakresie okablowania oraz rur osłonowych
podposadzkowych.
W zakresie gospodarki podposadzkowej wykonano instalacje sanitarne.
Rozpoczęto murowanie wewnętrznych ścianek osłonowych, zwiększających klasę
odporności ogniowej ścian zewnętrznych z płyt warstwowych.

Na terenie hali zakończono montaż ścian osłonowych wraz z montażem okien , drzwi bram
Wykonano  pokrycie dachu membraną PCV oraz wykonano posadzkę przemysłową.